Jak to celé začalo?

Jak to celé začalo?
“Vášeň a radost se skrývá v každém ovoci!”

Stévie sladká

Stévie sladká je bíle kvetoucí světlomilná tropická rostlina z čeledi hvězdnicovité.