Stévie sladká

Stévie sladká je bíle kvetoucí světlomilná tropická rostlina z čeledi hvězdnicovité.